Eigersund kommune vil med dette gjøre kjent med at en har startet opp arbeid med planstrategi og vil invitere alle til å komme med innspill til arbeidet.

Innspill sendes på epost  eller til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund innen 22 mai 2020. Dette er en kort frist, men saken skal behandles i Kommuneplanutvalget i juni før den blir lagt ut til offentlig ettersyn. Det er lagt opp til at kommunestyret skal vedta planstrategien september 2020.

Dersom en har spørsmål kan disse rettes til plankontoret i Eigersund kommune på telefon 51 46 80 00 eller en kan henvende seg til Veiledningstorget for å avtale møte.