I forbindelse med tematisk revidering av næringsarealer i kommuneplanen, ønsker en å få innspill om behov for nye områder eller utvidelse av eksisterende områder.  Hensikten er å sikre at vi har tilstrekkelige og varierte næringsareal i alle deler av kommunen i tilknytning til by- og tettstedene samt langs hovedkommunikasjonsårene.

Denne revideringen omfatter ikke allerede eksisterende sentrumsområder i kommuneplanen, da disse allerede er klare for områderegulering.

Dersom en har spørsmål eller ønsker et møte i forbindelse med dette planarbeidet kan en ta kontakt på kommuneplan@eigersund.kommune.no eller telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Kartsystem

For en oversikt over næringsarealer i dag, ta en titt på kommunens kartsystem.

Innspill

Frist for å komme med innspill er 10. januar 2015 og innspillene kan leveres ved å fylle ut skjemaet  her på nettsiden. En kan også sende inn innspill på e-post eller til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.