Tid

Torsdager 19:00 - 22:00. Første samling er 17. oktober.

Sted

landbrukssenteret på Helleland.

Pris

100,- pr. gang, 300,- for alle 6 samlinger. 500,- for 2 personer, alle samlinger.

Påmelding

Påmelding innen 1. oktober til Marit Rødland Egeland.

Program

17. oktober - Inspirasjonskveld

 • Muligheter innen tilleggsnæringer v/landbruksdirektør Geir Skadberg
 • Bygdeutvikling og bygdedyr v/rektor HLB v/Dag Jørund Løyning
 • Klima, miljøvennlig og økologisk matproduksjon v/administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein

7. november - Virkemidlene – på samfunnshuset

 • Offentlige virkemidler for landbruket og tilleggsnæringer Rogaland Fylkeskommune, næringsavdelingen v/Heidi Skifjell og Innovasjon Norge v/Aart Magnussen
 • Etablere og drive egen bedrift Skape v/ Suzanne de Kok Selstad
 • Kompetanse-nettverk Nofima v/Åse Vorre Skuland
 • Lokal produsent forteller sin historie/erfaring v/Kristian Ollestad
 • Lokal produsent forteller sin historie v/ Siri Rasmussen Lea sammen med prosjektleder Heidi Netland Berge

21. november - Sauens betydning i Dalane

 • Sauens beiteegenskaper, beiteadferd og valg av beitegras v/Ole Arnfinn Røysland, NLR Rogaland
 • Sau på beite former kulturlandskapet. Magnus Søyland har lang erfaring med stell av beitemark og skjøtsel av kystlynghei.
 • Bothild Nordsletten, redaktør Bondevennen i samtale med:
  • En sau er ikke bare en sau - få kontroll på genene v/ Kari Melhus, leder av væreringen på Helleland.N
  • Nisjeproduksjon med sau - Ernst Herredsvela, selger skinn av pelssau

16. januar - Lokal mat og tilleggsnæringer (fruktdyrking, videreforedling og turisme)

 • Videreforedling av lokal mat (fjellgris) Stølsvidda As v/Knut Ødegaard,
 • Honning/bier styreleder i Honningssentralen SA v/Morten Svanes,
 • Turisme/mat Magma Geopark v/Cathrine Johannessen Skogen,
 • Frukt Helgøybakkane Fruktgard, Anne Norunn og Kristen Helgøy

6. februar - Skog og fornybar energi

 • Juletreplanting v/ juletreprodusent Randi Birkeland
 • Planting og hogst v/ Fylkesskogmester Fylkesmannen Stein Bomo
 • Kystskogbruket v/ Skognæringa kyst SA v/Olaf Gjedrem,
 • Mulig utnyttelse av tømmerstokken v/CH4 Engineering AS v/Karl Ludvig Ådland,

12. mars 2020 - Storfehold i Dalane

 • Storfeproduksjon – utnyttelse av innmarksbeiter og utmarksbeiter Norsk landbruksrågiving v/Ole Arnfinn Røysland
 • Fellesbeiting og gjerdehold i utmark v/Produsent Rolf Gravdal
 • Bevaringsverdige raser av storfe og muligheter i Dalane v/ Magne Kyllingstad Sæstad, produsent Eigerøy og v/ Kjellaug Solli Veshovda, produsent på Veshovda