• Hvordan oppnå effektiv saksbehandling og rask byggetillatelse?
  • Forenklinger i plan- og bygningsloven – foreslåtte endringer 2015
  • Resultater fra brukerundersøkelsen av seksjon byggesak 2014
  • Byggavfall – viktige bestemmelser
  • Spørretime    

På grunn av serveringen ber byggesakssjefen om at påmelding sendes Jarle Valle innen 26. november.