Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser, og med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid. Dette er et konkurransefortrinn, og en kvalifiserer til å delta i flere anbud. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen som er blitt anerkjent av EU.

Itkon

Itkon holder til på Eigerøy og er en totalleverandør av kontorutstyr, møbel, interiør og tekniske tjenester til bedrifter og offentlige institusjoner i og omkring Rogaland.

På deres nettsiderkan vi lese at de er opptatt av bærekraft og at de jobber med å redusere sitt klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estitikk.

Relaterte lenker