Jan Harald er i dag skolesjef i klepp, men har også fartstid som rektor i både Hå og Klepp. Er 51 år og bor på Varhaug. Starter opp i Eigersund rett over nyttår.

Kultur og oppvekst hvor han nå blir øverste leder har åtte barne- og ungdomsskoler samt kulturskole og voksenopplæring. Videre er det fem kommunale barnehager pluss en korttidsbarnehage, PP-tjeneste og barnevern.

Tjenesteområdet har også ansvar for bibliotek og kulturformidling inkludert Pingvinen fritidsklubb, kino og kulturhus.