Han kommer fra Klepp kommune der han har vært skolesjef, men har også fartstid som rektor i både Hå og Klepp. Jan Harald Forsmo er 51 år og bor på Varhaug. 

Kultur og oppvekst hvor han nå blir øverste leder, har åtte barne- og ungdomsskoler samt kulturskole og voksenopplæring. Videre er det fem kommunale barnehager pluss en korttidsbarnehage, PP-tjeneste og barnevern.

Avdelingen har også ansvar for bibliotek og kulturformidling inkludert Pingvinen fritidsklubb, kino og kulturhus.