Jernbaneverket har informert Eigersund kommune om at de i forbindelse med dette omfattende arbeid for å få åpnet jernbanebroen på Launes, er nødt til å midlertidig fylle på med steinmasser. Dette for å kunne støpe nytt fundament.

Jernbaneverket presiserer at dette er midlertidige masser som vil bli fjernet når reparasjonen er ferdig. Det vil dermed ikke bli mindre gjennomstrømming for vannmassene enn det er nå.

Jernbanebroen på Launes er for øvrig en av Norges lengste.

Gangbroa er nå åpnet (14.12 - kl 12:15)

Strekningen Eie - Launesbrua på gang- og sykkelveien mellom Egersund og Hellvik er nå stengt. Dette på grunn av arbeidet som utføres på jernbanebrua.

Launes-bro-reperasjon2.jpg