Aktiviteter rettet mot barn og unge, samt initiativ som ventes å skape aktivitet i sentrum prioriteres. Eventuelle forutsetninger og detaljer vedrørende leieforholdet fastsettes i kontrakt.

Pris

Uteservering og varesalg

  • Salgsplass, månedlig leie 20 kr/m2
  • Uteservering uten skjenkerett, månedlig leie 30 kr/m2
  • Uteservering med skjenkerett, månedlig leie 60 kr/m2

Stand- og nattsalg

  • Stand, dagleie 10 kr/m2
  • Nattsalgsplass, månedlig leie 200 kr/m2
  • Nattsalgsplass, døgn 25 kr/m2

Søknad

Søknad sendes som e-post  til kulturkontoret@eigersund.kommune.no. Søknaden må inneholde beskrivelse av initiativet, hva slags servering som eventuelt skal finne sted, tidsrom og behos for strøm, vann og toalett.

Kontakt

Eventuelle spørsmål og henvendelser kan rettes til Kristin Fardal Hovland ved kulturkontoret på e-post eller telefon 51 46 82 20.