I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebrua Launes over Launes sundet. Den siste tiden har togene passert over brua i sakte fart.

Det er en nøye planlagt operasjon som skal gjennomføres i Launes-sundet fra natt til fredag 25. august. Etter at siste tog har passert over Launes-sundet skal den gamle stålbjelkebrua Launes 3 med en lengde på 10,6 meter heises ut. For å gjennomføre operasjonen er det laget en detaljert plan der hver arbeidsoperasjon har sin plass og sitt tidspunkt. Før oppstart av løfteprosessene, må kontaktledning, signalanlegg, spor og andre installasjoner fjernes.

Den nye ståltraubrua er produsert ferdig på Aker Solutions’ verft i Egersund, og blir fraktet på lekter ut til Launes. Eksisterende bru Launes 3 skal rives og det skal heises på plass en ny ståltraubru med gjennomgående ballastpukk. Den nye brua bygges i to spenn på hhv 26 m og 28 m, total brulengde 54 m. Eksisterende fyllinger/brukar i begge ender av eksisterende bru skal graves ut slik at sundet blir åpnet for å forbedre vanngjennomstrømningen i Launes sundet.