Tuva, som bor på Eigerøy, ønsker å jobbe på et sykehus når hun blir større, et yrke som Eigersund kommune vil trenge mange arbeidere av i tiden framover.  Tuva forteller videre at som et steg på veien til ferdig utdannelse, ønsker hun å ta et år som utviklingsstudent i USA.

JobbskyggingGjennom jobbskygging blir elevene kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres. I dag er det 8. trinn ved Lagård ungdomsskole som er å se på arbeidsplasser rundt om i Eigersund. Gjennom møter med arbeidslivet får elevene økt kompetanse til å gjøre sine framtidsvalg når studieretning og planer skal tas.

Foruten skole går mesteparten av tiden til Tuva med på fotball og venner. Eigersund kommune setter pris på elever som besøker oss, og ønsker Tuva velkommen tilbake senere som jobbsøker, gjerne innen helse om det blir veien som blir valgt.

Tuva har brukt dagen i fjerde etasje på rådhuset. I etasjen under finner vi Alicia Svihus Andreassen som har fått et innblikk i det som skjer i avdelingen for finans og analyse.