Eigersund kommune har rutine for påskjønnelse av ansatte med sammenhengende tjenestetid (25 og 40 år). I tillegg hedres ansatte med minimum 25 års sammenhengende tjenestetid som avslutter sitt arbeidsforhold. Alle jubilanter får valgfritt gavekort. Ansatte som slutter får i tillegg KS hedersmerke og diplom.

Kommunen har hatt tradisjon for å markere jubilanter med felles samling der rådmann og ordfører deltar. Denne samlingen ble for 2020 dessverre avlyst med hensyn til pågående pandemi og smitteverntiltak. De som har ønsket det har imidlertid blitt markert eller planlegges markert på sin arbeidsplass innenfor gjeldende rammer.

Vi takker årets jubilanter for betydningsfull og solid innsats gjennom mange år.

Ansatte med 25 års tjenestetid

Følgene ansatte blir tildelt gavekort for 25 års sammenhengende tjenestetid:

 • Anette Wetteland
 • Aud Iren Tollefsen
 • Dagrun Iren Østebø
 • Evy Anne Midbrød
 • Gro Stapnes
 • Heidi Irene Gravdal
 • Jorun Dagny Aase
 • Linda Høiland Aakenes
 • Marianne Salvesen
 • Synnøve S. Samuelsen
 • Hanne Karine Henriksen
 • Hege Skårland
 • Hege Thorsen Stangeland
 • Herborg Øen Hansen
 • Jorunn Larshus Svanæs
 • Mariann Frostad Hein
 • Nils Georg Hansen
 • Via Therese Selnæs Moen
 • Mesfin Mammo

Ansatte med 40 års tjenestetid

Følgene ansatte blir tildelt gavekort for 40 års sammenhengende tjenestetid:

 • Elsa Tønnessen
 • Grete A. Johansen
 • Gunn Berit Hetland
 • Karla Ramsland
 • Linda Rasmussen
 • Margrethe Jorunn Lagård
 • May Britt Kristoffersen
 • Ranveig Irene Egeli
 • Siri Hjorth Haugeland
 • Åsa Tengesdal Thomassen
 • Daghild Stapnes Ege
 • Jane Anita Tengesdal
 • Sissel Margrete Veshovda
 • Dagfinn Myklebust

Ansatte sluttet etter 25 års tjenestetid

Følgene ansatte blir tildelt gavekort, KS hedersmerke og diplom etter å ha avsluttet sitt arbeidsforhold etter minimum 25 års sammenhengende tjenestetid:

 • Lilly Hestnes Lorentzen
 • Grete A. Johansen
 • Siri Hjorth Haugeland
 • Dagfinn Myklebust
 • Turid Verstad
 • Berit Kopperud
 • Carl Arthur Tønnessen
 • Lina Gajhede Klepp
 • Aud Hetland
 • Jorunn Dagny Aase
 • Astrid Kongshavn
 • Torfinn Hansen
 • Anne Karin Sandal
 • Jane Tingbø
 • Andreas Ege
 • Anne-Kristin R. Nilsen
 • Kirsten Sigmo
 • Linda Nevland
 • Marianne Mjølhus
 • Torild S.U. Bowitz
 • Kirsten Bakkehaug
 • Anne Lise T. Skadberg