I 2018 har Eigersund kommune 10 ansatte som kan feire 25 år sammenhengende tjenestetid og 8 ansatte som kan feire 40 års tjenestetid. I tillegg er det 22 ansatte som slutter i sitt faste ansettelsesforhold etter minimum 25 års tjenestetid. Disse var invitert til markering på Grand Hotell fredag 23. november. En av kulturskolens elever bidro med musikalt innslag. Personalsjef Arild Sandstøl ønsket velkommen.

Etter et bedre måltid takket ordfører Odd Stangeland for betydningsfull og solid innsats gjennom mange år. Også rådmann Gro Anita Trøan takket jubilantene for mange års, til sammen mange hundre år, verdifullt arbeid som er nedlagt gjennom et langt yrkesliv. Så var det tid for utdeling av gaver og blomster. Ordfører Odd Stangeland introduserte hver enkelt jubilant som fikk overrakt gavekort for 25- og 40-års tjeneste, samt KS hedersmerke med diplom og gavekort og los som sluttgave.

25-års jubilanter

Første rad fra venstre: Anne Lise T. Skadberg, Rita Myklebust Gjertsen, Margrete Stokset og Jenny Bergene
Andre rad fra venstre: Kirsten Bakkehaug, ordfører Odd Stangeland, rådmann Gro Anita Trøan og Eva Sirevåg
Ikke til stede: Anne Kari Liland Hansen, Sigrunn Helen Ø. Vasbø, Anne Solveig Oddane og Marie Løyning Ipsen

40-års jubilanter

Første rad fra venstre: Marit Carlsen, Marianne Odland, Inghild Vanglo og Reidun Tengsareid
Andre rad fra venstre: Elsa Kathrine Gravdal, ordfører Odd Stangeland, rådmann Gro Anita Trøan og Ole Ravneberg
Disse var ikke til stede: Marit Nygaard Andersen og Synnøve Svendsen

KS hedersmerke 2018

Første rad fra venstre: Eva Andersen, Rita Myklebust Gjertsen, Svanhild Skretting, Kari Tengesdal, Bente Margrete Salvesen, Else Marie Svanæs og Bodil Anne T. Kvinen.

Andre rad fra venstre: Inger Dybing Aarstad, Marit Nuland, Marit Synnøve Olsen, ordfører Odd Stangeland, rådmann Gro Anita Trøan, Jarl Steinar Olsen og Bjørg Torill Brekke

Tredje rad fra venstre: Sylvi Margrete H. Iversen, Eva Tone Jørgensen, Mette Ruby Mellegaard, Anna Jenny Drageland, Jon Gudmund Kvinen, Agnes Torbjørg Øen og Eigil Andersen

Disse var ikke til stede: Anne Solveig Oddane, Geir Edvardsen og Ellinor Å. Andersen