Bildet er fra levering på Kjerjaneset bo- og servicesenter.