Prisen pr time er fastsatt til kr. 25. Søknadsskjema kan fås ved den enkelte skolefritidsordning og sendes til Eigersund kommune, boks 580, 4379 Egersund innen 12.april.