Bakgrunnen er at Pelagia ønsker å  utnytte den store kaien som er der i dag  og som er i god stand og forlenge kaifronten her frem til grensen til kommunens eiendom.

Rådmannen vurderer at dette i stor grad omfatter å fylle mellom eksisterende kaier på anlegget og vil gjøre øke bruksverdien som havne og næringsområde og stiller seg positive til justeringen.

Arealbruken vurderes å være i tråd med kommuneplanen for Egersund by som viser mulighet for utfylling

Kart over forslag for Kaupanes

Forslaget til justering er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund. Sakens dokumenter er også er lagt ut nederst på denne siden og kan lastes ned .

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til avgrenset høring av justeringen av kaifront for Pelagia rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 27. oktober 2017.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter