Hva: Kafédialog for seniorer om Egersund sentrum
Hvor: Kafeen på Lundeåne bo- og servicesenter
Når: Onsdag 4. april fra 11:00 til 13:00

Agenda

Kafedialogen er en del av startskuddet for arbeidet med mulighetsstudien for Egersund sentrum. Målet er å få løftet problemstillinger, behov og ønsker som har betydning for utviklingen av sentrum generelt og planområdet spesielt. Deltakerne på kafedialogen er en viktig ressurs som skal bidra aktivt i arbeidet med å forme mulighetsstudien.

Vi ønsker å se på følgende spørsmål under kafedialogen:

  • Hva syns dere fungerer bra i Egersund sentrum og hvor liker dere å være?
  • Hvordan opplever dere det å ferdes i sentrum? Er det noe som hindrer dere i å bruke byen?
  • Hva syns dere fungerer mindre bra? Er det noe som fungerte bedre før?
  • Hvilke ønsker og drømmer har dere for området?

Hvorfor kafedialog?

Eigersund kommune er i ferd med å gjennomføre et mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum. I den forbindelse inviterer vi ulike befolkningsgrupper med å komme med innspill på hvordan en opplever sentrum i dag og hvordan det bør se ut i fremtiden. Vi ønsker på denne samlingen å fokusere særlig på seniorers bruk og ønsker for sentrum. For å bistå i arbeidet har en engasjert Multiconsult og Link Arkitekter.

Hva en kafedialog?                                                            

Kafedialog er en metode der alle deltakerne blir invitert til å komme med innspill på ulike tema. Det vil være en kombinasjon av gruppearbeid og felles presentasjoner.