Eigersund kommune har flere avdelinger hvor blide, dyktige og serviceinnstilte ansatte jobber. Husabø SFO er en av disse.

Avdelingen har i overkant av hundre unger og kan tilby egne lokaler med allrom, kjøkken og garderobe til barna. I tillegg har en ett godt uteområde. Husabø skole er den eldste barneskolen som er i bruk i Eigersund, og også den største. Flere av de ansatte på SFO jobber også ved skolen.

De ansatte ved avdelingen satte pris på både å få kake og besøk av personalsjefen på sitt personalmøte. Kjøkkensjef Sveinung Stapnes som leder kjøkkenet på Lagård var også til stede.

To kaker

Det ble trukket ut to kaker etter arrangementet før Tour des Fjords. Den andre som ble trukket var Turi Henriksen på 3ABC som vil få utdelt sin kake ved en senere anledning.

Kake til SFO på Husabø

Kake til SFO på Husabø