Formål

Utarbeide en frivillighetsstrategi for å gi et fundament for et godt samspill mellom kommune og frivillighet.

Din mening er viktig

For å kunne utarbeide en slik strategi trenger vi å vite hva som er utfordringen til lag og foreninger og har derfor utarbeidet en spørreundersøkelse.

Bli med og si din mening her