For å sikre at alle frivillige initiativ fanges opp, ønsker vi å systematisere henvendelsene.

Enkeltpersoner og familier

Kontakte Frivilligsentralen for registrering. Daglig Leder er Nina Løvø på telefon 977 48 727 eller e-post.

Organisasjoner og bedrifter

Dere kan registrere hvilken form for hjelp dere kan bidra med her. Det vil bli avholdt et temamøte for alle lag og organisasjoner innen kort tid.

Sosiale treffpunkt

Arrangementer og sosiale treffpunkt som kan være til berikelse for flyktninger meldes inn her. Disse vil da, etter en ndividuell vurdering, viderepubliseres på eigersund.foreningsportal.no og visitegersund.no, og til Flyktningetjenesten.

Innsamling

Flyktninger som er registrert hos myndighetene, og som deretter får Eigersund som bostedskommune, vil bli godt ivaretatt av Flyktningetjenesten. Eventuell innsamling av klær, leker og annet utstyr, vil bli koordinert når kartleggingen tilsier at dette er nødvendig. Informasjon vil da gå ut bredt, slik at alle kan få mulighet til å bidra.