Fra kommunens side kommer ordfører Leif Erik Egaas, kommunalsjef for helse og omsorg Nina Bolme Steinsholt, Frivilligsentralens leder Nina Løvø, folkehelsekoordinator Tone Lise Endresen Aase, Kulturhusleder Ingunn M. Sjøen og Senterleder Lundeåne Arnhild Ravnevann. De håper at flest mulig fra kommunens lag og foreninger vil benytte muligheten og delta på møtet.

  • Er det noe vi kan hjelpe hverandre med?
  • Kan vi samarbeide om ulike tiltak eller arrangement?
  • Oppdatering/koordinering av lag og foreningslister
  • Informasjon om ulike søknadsskjema
  • Innslag fra lag og foreninger

Invitasjonen er signert ordfører Leif Erik Egaas og leder for frivilligsentralen Nina Løvø.