Havsø har lang erfaring fra kommunen som enhetsleder og barnehagesjef. 

Konstitueringen gjelder fra fredag 27. august 2021, kl 1500, og frem til det er ansatt ny kommunalsjef.

Tjenesteområdet kultur og oppvekst omfatter grunnskole, voksenopplæring, barnehage, barnevern, PPT, fritidsklubb, kulturskole, kulturformidling og bibliotek.

Kommunalsjefen sitter i kommunedirektørens ledergruppe og er ansvarlig for gjennomføring og videreutvikling av kommunens mål, strategier og tiltak innenfor tjenesteområdet, samt å sikre en god samordning både med interne og eksterne aktører.

Tjenesteområdet er et av seks tjenesteområder i Eigersund kommune. Kommunalsjefen er tjenesteområdets øverste administrative leder, og har det fulle og hele ansvar for personal, økonomi, utvikling og resultater.

Stillingen som ny kommunalsjef KO ble utlyst 12. juli og det er nå søknadsfrist 5. september 2021.