Det er tidligere kjent at kommunalsjef kultur og oppvekst (KO) Eivind Galtvik har sagt opp sin stilling i kommunen for å gå over i en stilling i det private næringslivet. Galtvik slutter formelt 5. september 2021, men skal avvikle ferie i uke 35 og vil ha sin siste arbeidsdag i kommunen fredag 27.8.2021.  Frem til det blir ansatt en ny kommunalsjef er det nødvendig med en konstituering som kommunalsjef.

Kommunedirektør Siri Meling har bedt Karina Havsø om å ta på seg jobben, noe hun har takket ja til.

Havsø har lang erfaring fra kommunen som enhetsleder og barnehagesjef. Det jobbes med løsninger for hvordan funksjonen som barnehagesjef skal ivaretas under konstitueringen

Konstitueringen vil være gjeldende fra fredag 27. august 2021, kl 1500, og frem til det er ansatt ny kommunalsjef.

Tjenesteområdet kultur og oppvekst omfatter grunnskole, voksenopplæring, barnehage, barnevern, PPT, fritidsklubb, kulturskole, kulturformidling og bibliotek.

Kommunalsjefen sitter i kommunedirektørens ledergruppe og er ansvarlig for gjennomføring og videreutvikling av kommunens mål, strategier og tiltak innenfor tjenesteområdet, samt å sikre en god samordning både med interne og eksterne aktører.

Tjenesteområdet er et av seks tjenesteområder i Eigersund kommune. Kommunalsjefen er tjenesteområdets øverste administrative leder, og har det fulle og hele ansvar for personal, økonomi, utvikling og resultater.

Stillingen som ny kommunalsjef KO ble utlyst 12. juli med søknadsfrist 22.8.2021.