Som en del av vurderingsgrunnlaget for omdisponering av internt personell, ønskes det tilbakemelding hvilket bemanningsbehov som foreligger ved din arbeidsplass pr. nå og i kjent fremtid.

Innmeldt behov kan også brukes til rekruttering av eksternt personell dersom vi ikke klarer å dekke kompetansekrav ved bruk av interne ressurser. 

Dersom bemanningsbehovet endres over tid, kan du melde inn nytt behov ved bruk av samme spørreskjema.

Bruk dette spørreskjema for å melde inn din arbeidsplass sitt bemanningsbehov: Innmelding - Bemanningsbehov