Konkurransen baseres på prosedyren «åpen anbudskonkurranse», jf Lov om offentlige anskaffelser av 16. Juli 1999 nr. 69 med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser av 7.april 2006 del I og III.

Konkurransen er utlyst på Doffin (databasen for offentlige innkjøp) og den europeiske databasen TED.

Frist for innlevering av tilbud er satt til 20.10.2015 kl. 12.00

Det henvises til konkurransegrunnlag og ytterligere informasjon som er lagt ut på doffin.no.