Vi får tilbakemelding om uvettig kjøring i området. Blant annet bilister som kjøre på fortauet i stede for på veien.

Vi ber om at bilister holder seg på vei og ungår å sette myke trafikanter i fare. Innsnevringen vil bli fjernet i løpet av 4 uker.