Skolene

Torsdag 20. august

 • Eigerøy skole 1.- 4. trinn: 08:15 - 13:00
 • Eigerøy skole 5. – 7. trinn: 08:15 - 13:45
 • Grøne Bråden skole 1.- 4. trinn: 08:30 - 13:10
 • Grøne Bråden skole 5. – 7. trinn: 08:30 - 13:55
 • Husabø skole 1.-7. trinn: 08:15 - 13:00
 • Rundevoll skole 1.- 7. trinn: 08:25 - 12:10 (Skysselever som ikke går på SFO får tilsyn til 14.00)
 • Helleland skole 1.- 7. trinn: 08:15 - 13:45
 • Hellvik skole 1. - 4. trinn: 08:30 - 13:10
 • Hellvik skole 5. - 10. trinn: 08:30 - 14:05
 • Husabø u-skole 8. - 10.trinn: 08:25 - 14:05
 • Lagård u-skole 8.- 10. trinn: 08:25 - 14:05

SFO

Torsdag 20. august

 • Eigerøy 06:45 - 16:00
 • Husabø 06:45 - 16:30
 • Rundevoll 06:30 - 16:00
 • Helleland 06:45 - 16:00
 • Hellvik 06:30 - 16:00

Onsdag 19. august

 • Grøne Bråden helårsåpent SFO 06:45 - 16:00

Velkommen til et nytt skoleår!