Eigersund kommune retter en stor takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank og spillemiddelordningen ved Rogaland fylkeskommune for tildelte midler til parken. Det rettes også en stor takk til Bertelsen & Garpestad as som har hatt oppdraget med å anlegge parken.

Da er det bare å anbefale liten og stor å ta for seg i Årstadalen. For slitne foreldre vil det snart bli utplassert benker.

Åpning av klatrepark

Åpning av klatrepark

Åpning av klatrepark

Åpning av klatrepark