I samme omgang vil det bli utført mindre arbeider på gjerdene. Det kan for øvrig også meldes om at søppeldunk nå er på plass.