Svanedalsparken vil få flere gode oppholdsområder med parkpreg der det er mulig å komme ned til elven. Videre vil det vil bli en god belysning i oppholds- og bevegelsesområdene mellom Damsgård bro og den nye Tyskerbroa.

Det forventes det en ferdigstillelse av anlegget i løpet av sommeren.