Grunnet klagebehandling vil faktura for eiendomsskatt 2.termin og 3.termin, enten bli sendt ut som ny egen faktura, eller bli medtatt på faktura for 3. termin.

Faktura for 3.termin sendes ut i slutten av september og har forfall 20.oktober 2020. Dette betyr at 3. termin kan for enkelte bli vesentlig høyere enn en vanlig terminfaktura.