Det var 22 kommunalt ansatte med 25 år sammenhengende tjenestetid i kommunen, og 8 med 40 års tjenestetid. I tillegg var det 18 ansatte som sluttet i 2015 etter minimum 25 års tjeneste.

Ordfører Odd Stangeland overrakte erkjentlighetsgaver i form av gullklokke eller gavekort til jubilantene med 25 års tjenestetid og gavekort til jubilantene med 40 års tjenestetid i kommunen.

Ansatte som sluttet etter minimum 25 års tjenestetid i kommunen fikk tildelt Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke med diplom, samt kommunens Los i bronse eller gavekort etter eget ønske.     

Jubilanter med 25 år sammenhengende tjeneste

25-års-jubilanter-2015.jpg

Første rekke fra venstre: Irene Andreassen, Torbjørg Hetland, Ingunn Marandon, Cecilie Mortensen, Liss Paula Eriksen, Else Marie Svanæs og Grete Netland Østebrød.
Andre rekke fra venstre: Marri Anne Hammersmark, Marianne Hovland, Kirsten Ingebjørg Lædre, Rådmann Ketil Helgevold, Ordfører Odd Stangeland, Liv Monge Ollestad, Tone Kristine Lædre Olsen, Terje Jacobsen og Brit Andreassen Mo.       

Følgende 25-års jubilanter var ikke til stede: Aino Sedberg, Barbro Leidland, Berit Annie Zakariassen, Ellen Foldnes Bjelkarøy, Kristine Johannessen, Nora Elin Vartdal, Tove Stinessen og Ellinor Andersen.

Jubilanter med 40 år tjeneste

40-års-jubilanter-2015.jpg

Første rekke fra venstre: Ingfrid Koldal, Marit Nuland, Annie Junker Nielsen, Inger Alice Baardsen Dyrnes, Bente Margrete Salvesen og Svanhild Skretting.
Andre rekke fra venstre: Rådmann Ketil Helgevold og Ordfører Odd Stangeland.

Følgende 40-års jubilanter var ikke til stede: Anne Beth Ramsland og Helga Bode.

KS hedersmerke tildelt ved tjenesteslutt etter minimum 25 års tjeneste

Tjenesteslutt-2015.jpg

Første rekke fra venstre: Nelly Sørli, Inger Thorsen Gjermestad, Marie Ellinor Gløbstad, Tonny Rinden, Inger Grete Myren og Kari Johanne Sørbø.
Andre rekke fra venstre: Astrid Friestad, Helge Waage, Judith Sæstad Pedersen, Rådmann Ketil Helgevold, Marri Anne Hammersmark,

Ordfører Odd Stangeland, Mette Malde, John Kåre Helland og Kjellaug Myklebust.           

Følgende var ikke til stede: Anne Gro Olsen, Jan Petter Leidland, Brit Tone Fisketjøn, Jørgen Andreas Jørgensen og Oddlaug Yri Jørgensen.