I henhold til politisk vedtak (PTU-246/14), har noen kommunale lekeplasser allerede blitt midlertidig nedlagt og det planlegges å legge ned flere i tiden fremover. Lekeplassene som avvikles er gamle og har betydelige feil og mangler på utstyr, sikkerhetsavstander eller fallunderlag, og det vil være svært kostnadskrevende å sette disse i forskriftsmessig stand.
Informasjon om tiltak på de kommunale lekeplassene er samlet under eget tema på kommunens hjemmeside og oppdateres fortløpende. Her finner en blant annet oversikt over de kommunale lekeplassene og deres status. I tillegg blir det også hengt opp skilt på lekeplasser som er nedlagt (svart skilt), de som skal legges ned (rødt skilt) og de som er til vurdering og som står i fare for å bli nedlagt (gult skilt). Skiltene informerer også om muligheten til at nabolaget selv kan danne velforening og overta driftsansvaret for lekeplassene.

Dersom det er beboere/velforeninger som ønsker å overta driftsansvaret for disse lekeplassene, er det mulig å søke om å inngå en avtale med kommunen. Kommunen vil da bekoste en forskriftsmessig oppgradering av lekeplassen og bl.a. bekoste innmelding i Vellenes Fellesforbund. Velforeningen vil også kunne søke om økonomisk støtte til tiltak på lekeplassen på seinere tidspunkt. Du kan lese mer om denne ordningen på nettsiden vår om Driftsavtale for sandlekeplasser og balløkker