Inntil dato for oppstart for ny kommunalsjef har Jone Omdal fortsatt ansvaret for byggesak, landbruk, samt kart og oppmåling.