Kommunaltekniske anlegg som skal overdras til kommunalt eie, drift og vedlikehold, skal leveres i samsvar med fastsatte krav og spesifikasjoner:

De aktuelle seksjonene i teknisk avdeling er ansvarlige for å kontrollere at anleggene er i samsvar med fastsatte krav og spesifikasjoner før de før de formelt overtas av kommunen.

overtakelse-kommunaltekniske-anlegg.gif