Innspill sendes innen 20. mai til Eigersund kommune, ved Dag Kjetil Tonheim, Postboks 580, 4379 Egersund, eller på e-post til dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no.