Budsjett og økonomiplan er Eigersund kommune sitt dokument som styrer hva en skal prioritere og jobbe med neste år og årene framover. Nytt budsjett og økonomiplan foreligger ikke før dette er vedtatt i kommunestyret i desember.

Presentasjonen vil bli streamet her på våre nettsider. Relaterte dokumenter vil også bli å finne her etter presentasjonen.

Relaterte dokumenter