Det er lagt opp til en gjennomgang av de ulike temaene i kommuneplanen, og en vil dra rundt i hele kommunen. En vil så langt som mulig prøve å legge opp en kjørerute som dekker flest mulig av innspillene. eventuelt vil en prøve å finne oversiktspunkt som vil dekke flere av innspillene om dette er mulig.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med  plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil  958 84 976.