Ettersendelse av vedtak til kommunestyrets møte 19.03.2018. Du finner sakene her.

Merk at første utsending ved en beklagelig feil ikke hadde med tre innkomne interpellasjoner:

  • 027/18 Interpellasjon fra Hanne Christine Berg (FrP) om fritak for parkeringsavgift for lærlinger (Ny sak) 
  • 028/18 Interpellasjon fra May Helen H. Ervik (FrP) om samboergaranti på sykehjem (Ny sak)
  • 029/18 Interpellasjon fra Roald Eie (FrP) om forbud mot tigging i Eigersund kommune (Ny sak) 

 

Vi minner om orienteringene. Spesielt til orienteringen fra SUS forventes det mye tilhørerer, og vi oppfordrer alle til å være ute i god tid.

ORIENTERINGER

  • Kl. 17:00 – 17:15 – Orientering om Folkehelse og folkevalgte v/Hans Olav Østebrød, folkehelsekoordinator / prosjektleder for Sykkelbyen Egersund
  • Kl 17:15 – 17:30 – Orientering om omstillingsplan og handlingsplan 2018 Omstillingskommune Eigersund v/mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye.
  • Kl. 17:30 – 18:20 – Orientering om konsekvensutredningen for spesialisert rehabilitering og informasjon om videre plan for SUS sine tjenester på Lagård v/ adm direktør Inger Cathrine Bryne, Administrasjonssjef Helga Strand Vestbø, klinikksjef og prosjektleder Elisabeth Farbu Helse Stavanger SUS