Saker

 • Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 03.02.20.
 • Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund
 • Gevinstrealisering ved ferdigstillelse av samleveien i Hestnes
 • Livsglede for eldre - Strategisk handlingsplan for næring
 • Vurdering av fortsatt eierskap i Svåheia Eiendom AS
 • Retningslinjer for tilskudd til skogsvei og taubane o.a.
 • Eigersund kontrollutvalg - årsmelding 2019
 • Økonomisk avsetning til beredskapmidler for Corona-situasjonen
 • Midlertidig forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger
 • Fastlegesituasjonen i kommunen
 • Hovedprosjekt for bygging av nye Rundevoll barnehage
 •  Tilbygg Statnett - ENH som byggherre
 • Interpellasjon fra Kenneth Pedersen (KrF)
 • Kildesortering på skoler og andre offentlige bygg.

Dokumenter

Dokumentene til møtet kan leses og lastes ned her

Flere videoer

Se vår YouTube-kanal for flere politiske møter på video.