Saker

 • 078/19 Godkjenning av møteprotokoll fra Kommunestyrets møte 17.07.19 Åpen
 • 079/19 Søknad om salgsbevilling ‐ Kiwi ‐ Eiekrysset Åpen
 • 080/19 Søknad om skjenkebevilling ‐ Egersund Servering AS ‐ Tacos & Cervezas Åpen
 • 081/19 Søknad om utvidelse av skjenkebevillingen til også å omfatte uteservering og nytt selskapslokale ‐ Lille india AS Åpen
 • 082/19 Egersunds Mandssangforening ‐ Kommunal lånegaranti Åpen
 • 083/19 Søknad om låneopptak for kirkestue ‐ Helleland kirke Åpen
 • 084/19 Detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1‐3, gnr. 45 bnr.
 • 285 og 283 mfl., Slettebø. Andre gangs behandling Åpen
 • 085/19 Forespørsel fra Bjerkreim kommune om vertskommunesamarbeid av NAV kontor Åpen
 • 086/19 Ulike samarbeidsformer mellom kommunen og private utbyggere Åpen
 • 087/19 Forslag om økt låneramme for Startlån 2019 Åpen
 • 088/19 Forstudie ny driftsbase på Tengs Åpen
 • 089/19 Oppfølging av kommuneplanen og mulighetsstudie – Egersund sentrum og byutvikling Åpen
 • 090/19 Revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2017 ‐ 2030 ‐ deler av kommuneplan etter mekling og nytt avgrenset høring Åpen
 • 091/19 Rådhus ‐ konkrete muligheter Åpen
 • 092/19 Status gevinstrealisering for Eigersund kommune ‐ august 2019 Åpen
 • 093/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport ‐ bosetting og integrering av flyktninger Åpen
 • 094/19 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon PP‐tjenesten i Dalane Åpen
 • 095/19 Forvaltningsrevisjonsrapport ‐ Kvalitet i eldreomsorgen Åpen
 • 096/19 Interpellasjon fra Hanne Christine Berg ‐ behov for større stillingsstørrelser innen helse og omsorg Åpen

Relaterte dokumenter

Sakspapirer