Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune skal på sitt møte 6. september behandle sine innsigelser og meklingsresultatet med kommunen for kommuneplanen i Eigersund kommune.

Resultatet er viktig for at kommunestyret skal kunne sluttbehandle kommuneplanen på sitt siste møte og formannskapet har derfor besluttet å flytte kommunestyrets møte som var planlagt til mandag 5. september til onsdag 7. september.