Saksdokumentene til kommunestyrets møte 14. mars 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i Egersund Arena,       Åsane kl. 18:30.

Du finner alle dokumentene her.  Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang til å laste ned.  Dette av  avhengig av din nettkapasitet.

MØTEINNKALLING

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Egersund Arena – MERK STED

Dato:

14.03.2011

Tidspunkt:

18:30

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

L

001/11

Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets  møte 20.12.2010

 

002/11

Plaza Egersund AS - utvidelse av skjenketiden under visefestivalen 2011

 

003/11

Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 76 m.fl. til fritidsbebyggelse - Marrbotn - 2. gangsbehandling

 

004/11

Alternativ bruk av Kreklingeveien 6

 

005/11

Etablering av aktivt oppsøkende behandlingsteam i Dalane (OBD) etter ACT modell

 

006/11

Øremerkede midler til barnevernet fra Fylkesmannen

 

007/11

Ny tjenesteytingsavtale mellom Eigersund kommune og Eigersund kirkelige fellesråd

 

008/11

Satser for skjenke- og salgsavgifter for alkoholholdig drikk

 

009/11

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eigersund kommune, Rogaland

 

010/11

Suppleringsvalg - meddommere/lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett - perioden 2008 - 2012

 

011/11

2011 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale og regionale kulturbygg - Vedtak fattet etter kl. §13

 

012/11

Referatsaker/Fremdriftsrapporter til kommunestyrets møte 14.3.2011

 

013/11

Bakkebø - Oppfølging

 

  

Egersund, 3. mars 2011

 

Solveig Ege Tengesdal, varaordfører                           Leif Broch, Sekretariatetsleder

                                                               

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

 Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. 

- Eventuelle forfall meldes til kommunens sentralbord 51 46 80 00 / 474 84 564.

 

-          Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

-           

Tom Harry Albertsen (FrP)  - for Roald Eie (FRP)

 

Kommunestyremøte

14.mars

 

 

 

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus.

Torsdag

10. mars

19:30

FRP

Formannskapssal, rådhuset

Mandag

7. mars

18:00

H

Formannskapssal, rådhuset

Tirsdag

8. mars

19:00

KRF

Formannskapssal, rådhuset

Onsdag

9. mars

19:00

SP

Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.)

Onsdag

9. mars

19:30

SV

Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.)

Torsdag

10. mars

18:30

V

Formannskapssal, rådhuset

Torsdag

10. mars

20:00

               
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak.       Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette i møtesekretæren.  Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere bahandlinger av saken(e).