Saker

 • Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 27.04.20
 • Reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Midbrød gnr. 2 bnr. 7,12 og 17 - Løvågen, Eigerøy. 2. gangs behandling
 • Videre drift av Byteltet
 • Utvidelse av Klagenemnd eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023
 • Oppføring av ny brannstasjon med uteområde på Langholmen
 • Årsmelding "Muligheter i Eigersund" 2019
 • Årsmelding og årsregnskap 2019 - Eigersund Næring og Havn KF
 • Årsregnskap for Eigersund kommune 2019
 • Endring i vedtekter - Eigersund Parkering KF
 • Årsregnskap, noter og årsberetning 2019 - Eigersund Parkering AS
 • Årsregnskap, noter og årsberetning 2019 - Eigersund Parkering KF

Dokumenter

Dokumentene til møtet finner en i vår møteportal.

Flere politiske møter

Tidligere politiske møter som har blitt tatt opp på video kan en se her.