Saksdokumentene til kommunestyrets møte 9. mai 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i Egersund Arena, Åsane med start kl. 17:15.

Du finner alle dokumentene her.  Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang til å laste ned.  Dette av  avhengig av din nettkapasitet.

 

ORIENTERINGER

 kl

17:15 – 18:15

Delegering av myndighet i norske kommuner v/KS-Prosjektansvarlig Ole Georg Hoaas

kl

18:30

Møtestart

 
Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

L

015/11

Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 14.3.2011.

 

016/11

Selskapskontroll Uninor

 

017/11

Økonomirapport januar - mars 2011

 

018/11

Gebyrregulativet for vann og avløp i Eigersund kommune

 

019/11

Årsregnskap 2010- Eigersund kommune

 

020/11

Budsjett for kontrollutvalget 2011

 

021/11

Årsregnskap og årsmelding Eigersund Havnevesenet KF 2010

 

022/11

Retningslinjer kommunale startlån og boligtilskudd

 

023/11

Kontrollrapport 2010 - Skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune.

    Ettersending av vedlegg.

 

024/11

Godtgjørelse til felles brukerutvalg.

 

025/11

Oppnevning av overformyndere - Vedtak fattet etter kl § 13

 

026/11

Søknader om samhandlingsmidler - Vedtak fattet etter kl § 13.

 

027/11

Referatsaker / Fremdriftsrapporter til kommunestyrets 9.5.2011

 

 Egersund, 27. april 2011

 Terje Jørgensen jr.
Ordfører                                                         Leif Broch
                                                                       Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 

- Eventuelle forfall meldes til kommunens sentralbord 51 46 80 00 / 474 84 564.

 -          Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

-           Tom Harry Albertsen (FrP)  - for Roald Eie (FRP)

 I enkeltsak:

16/11 – Selskapskontroll Uninor

  • Odd Stangeland (AP) for Bitten Fugelsnes (AP).
  • Terje Svanes (FrP) for Kjell Fredriksen (FrP).
  • Sverre Bertelsen (H) for Arne Stapnes (H).
  • Olaug Nordeide (H)  for Bjørn Carlsen (H)
  • Anja Tingbø Omdal (KrF) for Bente Skåra (KrF).
  • Anne Margrethe Herigstad (V) for Tor Inge Rake (V).
  • Tor Olaf Gya (SP) for Sigvald Nodland (SP).

 

Kommunestyremøte

9. mai

Frist for endring:

Tirsdag 26.april

 

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus.

Torsdag

5. mai

19:30

FRP

Formannskapssalen, rådhuset

Mandag

2. mai

18:00

H

Formannskapssalen, rådhuset

Tirsdag

3. mai

19:00

KRF

Formannskapssal, rådhuset

Onsdag

4. mai

19:00

SP

Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.)

Onsdag

4. mai

19:30

SV

Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.)

Torsdag

5. mai

18:30

V

Dalane Videregående skole

Merk sted og tid

Søndag

8. mai

20:00

               

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).