Fylket behandler kommuneplanen i møte 6. september og det vil i etterkant av dette bli satt et eget kommuneplanutvalgsmøte. Dato for dette kommer ganske kjapt.