Eigersund kommune er tildelt 2 668 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i runde 5 og 6. Disse to rundene utlyses samlet. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i desember 2021.

Følgende bransjer blir prioritert

  • Serveringsvirksomhet (NACE kode 56)
  • Overnattingsvirksomhet (NACE kode 55)
  • Reisearrangører (NACE kode 79)
  • Underholdningsvirksomhet (NACE kode 90)
  • Treningssentre (NACE kode 93130)

Bedrifter i andre bransjer som er sterkt påvirket av restriksjonene i ovennevnte bransjer kan også søke. Det må dokumenteres på hvilken måte dette er tilfellet.

Send inn søknad

Søknad sendes elektronisk gjennom RegionalForvaltning.no. Søknadsfrist er 16. januar 2022

Se full utlysning på nettsidene til Eigersund næring og havn KF

(Foto: Arne Ove Østebrøt)