To elever fra hver skole deltar sammen med lærere og ledelse fra skolene. Det har blitt en fin tradisjon å ha med elever på disse samlingene. Det er nyttig å ha med elevene sin stemme når vi skal drøfte undervisning og arbeidsmåter. 

Hva arbeidsmåter er mest brukt? Hva arbeidsmåter fungerer best for elevene? Hva kan vi lære av hverandre? Dette er noen av spørsmålene som er oppe til debatt.

Elever og lærere som jobber i evangeliehuset i Egersund

Elever og lærere diskuterer i evangeliehuset i Egersund