Konfliktrådet er

 • Frivillig
 • Gratis
 • Landsdekkende
 • For alle aldersgrupper

Straffesaker og sivile saker

Konfliktrådet behandler både straffesaker og sivile saker. Straffesaker blir overført av påtalemyndigheten i politiet eller domstolen. Eksempler på saker kan være vinning, skadeverk eller vold. Sivile saker kan være mindreårige som begår lovbrudd eller saker som kommer direkte fra en eller begge parter. Eksempel her er nabokonflikter, familiesaker, forhold som skjer på skole, i arbeidsliv eller forbrukersaker.

Ta kontakt

Ta kontakt hvis

 • Har et problem, utfordring eller konflikt som du ønsker å løse
 • Har vært utsatt for et lovbrudd
 • Vil bearbeide en vond opplevelse
 • Ønsker å snakke med den andre part
 • Ønsker å ha innflytelse på egen løsning
 • Vil bli ferdig med saken

Konfliktrådet tilbyr                     

 • Å kontakte den eller de du ønsker å snakke med
 • Forhåndssamtale
 • Upartiske meklere

Hjelp til å inngå en avtale, som inneholder det som dere som parter blir enige om, f.eks.  økonomisk erstatning, arbeidsavtale eller kanskje noe om hvordan dere skal forholde dere til hverandre.

Hvordan nå konfliktrådet

Ditt lokale konfliktråd er Konfliktrådet i Sør-Rogaland. 

Konfliktrådet i Sør-Rogaland
Lagårdsveien 44
4010 Stavanger.

sor-rogaland@konfliktraadet.no
22 77 72 70

Konfliktrådsmøtene foregår vanligvis lokalt i partenes hjemkommune, og ofte i kommunale bygg.