Det er Thor Bernhard som har hatt regien for denne konserten i ti år og for dette arbeidet ble han takket av Helleland menighetsråd, ordfører Leif Erik Egaas og Inghild Vanglo som er leder for TV aksjonen i Eigersund.

Totalt har det så langt blitt samlet inn 362.000 kroner i år. Dette er en oppgang på over 80.000 fra fjorårets resultat. En regner med at flere tusenlapper skal tilfalle det gode formålet demens er da Grøne bråden skole skal ha et arrangement i dag. Kollekten fra Egersund kirke er heller ikke med i dette beløpet.

I SR-bank vil det i dagene framover stå bøsser for TV-aksjonen så det er fortsatt mulighet til å bidra til årets aksjon.

konsert-helleland-kirke-tv-aksjonen-2013b.jpg